Hvordan lade? / How to start charging?

Slik kommer du i gang med lading av elbil / How to start the charging session

Start lading

 1. Sett ladepluggen i bilen.
 2. Trykk “Start lading” på betalingsterminalen.
 3. Finn igjen ladepluggens ID-nummer på betalingsterminalen (for eksempel 1A) og trykk på denne.
 4. Velg betalingsmåte og betal.

Stopp lading

Du kan avslutte ladingen i bilen din. Vanligvis finnes denne funksjonen på infotainment-skjermen eller som en fysisk knapp, ofte ved ladekontakten.

Du kan også avslutte ladingen ved å trykke på “Avslutt” på skjermen på laderen.

Du kan også avslutte ladingen ved å bruke betalingsterminalen. Da følger du følgende prosedyre:

 1. Trykk “Stopp lading” på betalingsterminalen.
 2. Velg ladepluggen du ønsker å avslutte ladeøkten for, bekreft ved å trykke “ja”.
 3. Trykk på krysset for å avslutte.
 4. Skriv inn de fire siste sifrene i betalingskortet ditt.

Start charging session

 1. Connect the charging plug to your car.
 2. Press “Start lading” / “Start charging” on the payment terminal.
 3. Find the charger connector ID on the payment terminal (f.ex. 1A) and press it.
 4. Choose payment option and proceed to pay.

Stop charging session

You can stop the charger using your vehicle. There is normally a stop charging-function on the infotainment screen or as a physical button, often by the charging socket.

You can also stop the charger by pressing “Avslutt” on the charge screen.

You can also stop the charger using the payment terminal. Follow this procedure:

 1. Press “Stopp lading” / “Stop charging” on the payment terminal.
 2. Choose the charging connector you want to end the session for, and confirm by pressing “Ja” / “Yes”.
 3. Press the X to end session.
 4. Enter the last four digits on your payment method (four last digits on your payment card).