Hvordan lade? / How to start charging?

Slik kommer du i gang med lading av elbil / How to start the charging session

Start lading

1. Sett ladepluggen i bilen

2. Merk deg ladepluggens ID-nummer (for eksempel 1A).

3. Gå til betalingsterminal. Berør skjermen og trykk ‘Start lading’.

4. Finn igjen ladepluggens ID-nummer(for eksempel 1A) og velg riktig ladeplugg.

5. Velg betalingsmåte og betal.

Start Charging

Connect the charging plug.

Make a note of the charging plug’s ID number (for example 1A)

Proceed to the payment terminal. Touch the screen and press ‘Start charging’.

Find the charging plug’s ID number (for example 1A) and choose the correct charging plug.

Select your payment method and pay

Stopp lading

1. Lading avsluttes enkelt med bilen. Avslutt lading og fjern ladekabel. Alternativt kan du bruke betalingsterminalen.

Ved bruk av betalingsterminal følg denne prosedyren.

1. Gå til betalingsterminal. Berør skjermen og trykk ‘Stopp lading’

2. Velg ladepluggen du ønsker å avslutte ladeøkten for, bekreft ved å trykke ja.

3. Trykk på krysset for å avslutte.

4. Skriv inn de fire siste sifrene i ditt betalingsmiddel. (Ved kortbetaling = FIRE (4) siste sifrene i ditt kortnummer.)

End the charging session

End charging session by using your EV, or alternatively use the payment terminal. Follow these instructions.

Proceed to the payment terminal. Touch the screen and press ‘Stop charging’.

Select the charging plug that is connected to your car to end the charging session, confirm by pressing yes.

Press the screen and end the charging session.

Enter the four last digits in the payment method you used when starting the charging. (Card payment = FOUR (4) last digits in the card number)