LASTBALANSERING

Hva får du med fulldynamisk lastbalansering?

Fulldynamisk lastbalansering er tilgjengelig både for anlegg og private hjem. Dette gjør det mulig for alle å lade raskest mulig, uten å måtte øke strømtilgangen.

Vi leverer komplette løsninger for fulldynamisk lastbalansering til både private hjem og anlegg. EvPro Home ICU Fulldynamisk lastbalansering er en styreenhet som gir raskest mulig lading og best mulig utnyttelse av kapasiteten i el-anlegget. Vår løsning for anlegg kan tilpasses alle behov. Dette gjør at man kan utnytte all ledig kapasitet i hele bygget til lading, og man unngår at sikringer ryker.

Fulldynamisk lastbalansering i ditt private hjem og i anlegg

EvPro Home ICU Fulldynamisk lastbalansering sanntidsmåler det totale effektforbruket i boligen, og kan delegere all ledig kapasitet til lading. Har du flere ladestasjoner kan kapasiteten også fordeles til disse. Det betyr at du kan lade på full effekt når det øvrige forbruket er lavt som for eksempel på natten. EvPro Home ICU passer samtidig på at all kapasitet er tilgjengelig i boligen når behovet er der.

I anlegg vil det fungere på samme måte, EvPro Home ICU gjør det mulig å utnytte all ledig kapasitet i hele bygget til lading. Ved at forbruket overvåkes vil kapasiteten fordeles til ulike deler av ladeanlegget etter behov. Dette gjør at beboere kan lade raskest mulig til enhver tid, uten at man trenger å gjøre kostbare investeringer i økt strømtilgang. Fulldynamisk lastbalansering betyr også at all kapasitet i anlegget er tilgjengelig for boliger og andre behov når den trengs der. Vår løsning på dette gjør at borettslaget eller sameie kan sette en egen effektgrense for ladeanlegget, slik at man unngå økte effekttariffer.

Fulldynamisk lastbalansering er med andre ord en god løsning for alle som har begrenset strømkapasitet, som trenger å lade mange biler samtidig, eller som ønsker raskere lading enn det som ellers ville vært mulig. Våre løsninger gjør det ikke bare mulig å lade raskere, men også uten å måtte tenke på sikringer og sikkerhet. Verken strømkurser eller hovedsikring vil bli overbelastet, uansett når du kobler til bilen.

Hva er vanlig lastbalansering?

Mange lurer på forskjellene mellom dynamisk og fulldynamisk lastbalansering.

Ordinær dynamisk lastbalansering vil si at det kun er kapasiteten som er satt av til lading som er tilgjengelig til fordeling. Med fulldynamisk lastbalansering vil det si at all kapasitet som finnes i det elektriske anlegget i teorien kan fordeles til lading. Det som begrenser effekten du kan få avgjøres av selve ladestasjonen, tykkelsen på ladekabelen og ombordladeren i bilen.