OCPP oppsett og informasjon

Med EMES systemladere kan du gjennomføre ladeøkter på forskjellige måter, avhenging av tilgjengelig infrastruktur, bosituasjon og andre behov. Laderne vi leverer er som standard satt opp mot EMES Charge administrasjonssystem. Laderne kan også settes opp mot EMES Home administrasjonssytem eller andre systemer som støtter OCPP-kommunikasjon.

Konfigurering av laderen mot en 3-parts OCPP-leverandør

For å konfigurere laderne, må du koble en PC eller en smarttelefon til laderens eget WiFi-nettverk. Navnet på nettverket starter med EMES-2,4GHz-xxx, passordet er EMES12345.

NB: Dersom flere EMES-ladere skal konfigureres anbefaler vi å strømsette én lader om gangen, slik at man unngår forvirring med flere lignende WiFi-nettverk.

Med den enheten som er tilkoblet laderens WiFi-nettverk, åpner du en nettleser og skriver 192.168.10.1:8080 i adressefeltet. Slik får du tilgang til laderens webgrensesnitt med installatørtilgang. Logg på med brukernavn EMESinstall og passordet installemes.

Serverkonfigurering

  1. Velg Server i menyen.
  2. Skriv inn riktig informasjon som du får av leverandør av operativsystemet.
    Kontakt EMES Support ved spørsmål rundt konfigurering. Epost: support@emes-europe.com, telefon: 467 46 078.
  3. Sjekk at URL er riktig.
  4. Trykk Submit for å lagre og Reboot for å aktivere endringer.

Skjermbilde av serverkonfigurasjon i nettleser.