Standard- og avansert installasjon

Les mer om hva en standard- og avansert installasjon dekker

En elektriker vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for installasjon og gi deg informasjon om installasjonsprosessen. Du kan selv starte forberedelser til installasjon, ved å ha klart bilder og informasjon som blant annet:

 • Bilde av sikringsskap og sikringer
 • Bilde av kursfortegnelse (kurs oversikt henger på innsiden av sikringsskapet)
 • Bilde av ønsket plassering av EMES hjemmelader.
 • Ca. antall meter fra sikringsskap og til ønsket plassering

Veil. pris standard installasjon 6 995,- og avansert installasjon 8500,- begge type intallasjoner inkluderer installasjonsmateriell, kjøring og arbeidet til elektriker for installasjon av en EMES hjemmelader / lader og Home ICU. Pris kan i enkelte tilfeller avvike fra veil. pris, hvis installasjon viser seg å kreve ytterligere arbeid og materiell utover det som er inkludert i standard installasjon. Dersom det tilkommer kostnader utover standard installasjon vil dette bli avklart direkte med elektriker før installasjon.’

Standard installasjonen til veil. pris 6 995,- inkluderer:

 • Oppmøte av installatør og inntil 4 timer arbeid
 • Installasjon av 3-fase automatsikringer opptil 32A i sikringsskap eller i nytt skap
 • Opptil 15 meter dobbelisolert kabling fra sikringsskap til ladepunkt
 • Reiseavstand – 50km fra nærmeste EMES installasjonspartner
 • Montering og tilkobling – boring gjennom to vegger
 • Lovpålagt dokumentasjon
 • Gjennomgang av ladeboksens funksjoner sammen med kunden etter fullført installasjon

Forutsetninger for standard installasjon:

 • Det forutsettes at det er overspenningsvern
 • Nødvendig kapasitet i det elektriske anlegget
 • Plass i eksisterende sikringsskap
 • Ryddet og gjort tilgang på stedet hvor hjemmeladeren skal installeres
 • Godkjenning fra lokalt nettselskap og eier av boenhet der lader skal monteres
 • Standard installasjon inkl. ikke graving, boring i mer enn to vegger (ikke klimayttervegg) og luftstrekk
 • For en 3-fase installasjon må eksisterende anlegg være rigget for dette.

Avansert installasjon  (lader med intelligent laststyring Home ICU) til veil. pris 8500,- inkluderer:

 • Alt i«Standard installasjon»
 • Montering og tilkobling av Home ICU i sikringsskap
 • Oppkobling, programering og test av enheten

Forutsetninger for avansert installasjon:

 • Det forutsettes at det er overspenningsvern
 • Nødvendig kapasitet i det elektriske anlegget
 • Plass i eksisterende sikringsskap
 • Ryddet og gjort tilgang på stedet hvor hjemmeladeren skal installeres
 • Godkjenning fra lokalt nettselskap og eier av boenhet der lader skal monteres
 • Standard installasjon inkl. ikke graving, boring i mer enn to vegger (ikke klimayttervegg) og luftstrekk
 • Tilgjengelig WiFi nettverk som både Home ICU og lader kan tilkobles. (Om ikke må det strekkes en datakabel mellom enhetene mot ekstra kostnad)